Disclaimer

Auteursrecht

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de webbeheerder.

Verantwoordelijkheid

Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze site geraadpleegd wordt of die via deze site uitgewisseld wordt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van deze site, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Links

Deze site kan (hyper)links bevatten naar andere sites die niet tot het eigendom van deze site behoort. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Akkoord

Iedere gebruiker van deze site wordt geacht kennis te nemen van de disclaimer. Iedere gebruiker van deze site gaat akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Tot slot

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan u altijd contact opnemen met mij.